Астрологія - Епіграми, Думки, Епіграфи й Цитати

Філософія й медицина зробили людину самим розумним із тварин, гадання й астрологія - самим божевільним, марновірство й деспотизм - самим нещасним.

Автор: Диоген Синопский