Відношення - Епіграми, Думки, Епіграфи й Цитати

Нам дарует радість не те, що нас оточує, а наше відношення до навколишнього, і ми буваємо щасливі, володіючи тим, що любимо, а не тим, що інші вважають гідним любові.

Автор: Ларошфуко Франсуа де