Поппер Карл Раймунд

Сер Карл Раймунд Поппер (ньому. Karl Raimund Popper; 28 липня 1902 — 17 вересня 1994) — австрійський і британський філософ і соціолог; коштує в ряді найбільш впливових філософів науки XX сторіччя; праці по соціальній і політичній філософії; найбільш відомий критикою класичного поняття наукового методу, а також енергійним захистом демократії й принципів соціального критицизму, яких він пропонував дотримуватися, щоб уможливити процвітання відкритого суспільства

Народився в Австрії. До 1937 працював у Відні. Тому що батьки були євреї, що прийняли християнство, погроза нацизму змусила його покинути Австрію. З 1946 до середини 1970-х — професор Лондонської школи економіки

Найбільший представник школи "критичного раціоналізму". Кавалер орденів Кавалеров пошани (1982). Член Лондонського королівського суспільства (1976), лауреат Премії Кіото (1992).

На російську мову переведені його праці по логіці й філософії науки й теорії відкритого суспільства

Карл Поппер був одним з найбільш впливових критиків тоталітаризму, що у своїй праці "Відкрите суспільство і його вороги" (1945 р.) виступив на захист демократії й "відкритого суспільства", де політична еліта може бути відсторонена від влади без кровопролиття

Поппер затверджував, що оскільки процес нагромадження людського знання непередбачений, то теорії ідеального державного керування принципово не існує, отже, політична система повинна бути досить гнучкої, щоб уряд міг плавно міняти свою політику. У силу цього, суспільство повинне бути відкрито для безлічі точок зору (плюралізм) і субкультур ("мультикультурность").

Карл Поппер вніс великий вклад у розробку принципів наукового пізнання. Зокрема, саме він увів поняття фальсифицируемости (лат. falsus — помилковий) — необхідної умови визнання теорії або гіпотези наукової (критерій Поппера).

Представники логічного позитивізму як критерій демаркації науки й не-науки висунули принцип верифікації. Поппер показав необхідність, але не достатність цього принципу

Він запропонував як додатковий критерій демаркації метод фальсифицируемости: тільки та теорія наукова, котра може бути принципово спростована досвідом. "Догму значення або змісту й породжувані нею псевдопроблеми можна усунути, якщо як критерій демаркації прийняти критерій фальсифицируемости, тобто принаймні, асиметричної або однобічної можливості розв'язання

Відповідно до цього критерію, висловлення або системи висловлень містять інформацію про емпіричний світ тільки в тому випадку, якщо вони мають здатність прийти в зіткнення з досвідом, або більш точно — якщо їх можна систематично перевіряти, тобто піддати (відповідно до деяким „методологічним рішенням“) перевіркам, результатом яких може бути їхнє спростування".

Карл Поппер вивчав відносини між конкуруючими й сменяющими друг друга науковими теоріями.* У процесі розвитку знання росте глибина й складність розв'язуваних проблем, але ця складність залежить від самого рівня науки на певному тимчасовому етапі її розвитку.* Перехід від однієї теорії до іншої не виражає ніякого нагромадження знання (нова теорія складається з нових проблем, породжуваних нею).* Метою науки є досягнення високоінформативного змісту

Концепція Поппера про теорії, що суперничають, порівнянна з "дарвинистской теорією еволюції, коли в ході селекції" вибирається найбільш пристосований представник роду ("збройна боротьба за виживання найбільш гідної теорії").

Ряд учених, не згодних з ідеями Поппера, спробували довести той факт, що окрема теорія не може бути основною методологічною одиницею під час обговорення питань підтвердження, перевірки й спростування теорій

— Роботи Карла Поппера* Поппер, К. Демократія // Вік XX і мир. — 1994. — № 1–2.* На шляху до відкритого суспільства. Ідеї Карла Поппера й сучасна Росія / Отв. редактор А. Н. Чумаків. — М.: Увесь світ, 1998. — 256 с. ISBN 8199-0987-4* Поппер, К. Логіка й ріст наукового знання. — М.: Прогрес, 1983.* Поппер, К. Відкрите суспільство і його вороги. Т. 1–2. — М., 1992.* Поппер, К. Убогість історизму. — М., 1993.* Поппер, К. Незакінчений пошук. Інтелектуальна автобіографія. — М.: едиториал УРСС, 2000. — 256 с.* Поппер, К. Об'єктивне знання. Еволюційний підхід / Пер. с англ. Д. Г. Лахути — М.: едиториал УРСС, 2002. — 384 с. ISBN 8360-0327-0* Поппер, К. Дарвінізм як метафізична дослідницька програма // Питання філософії. — 1995. — № 12. — С. 39–49.* Поппер, К. Що таке діалектика? / Пер. с англ. Г. А. Новичковой // Питання філософії. — 1995. — № 1. — С. 118–138.* Поппер, К. Логіка соціальних наук // Питання філософії. — 1992. — № 10. — С. 65–75.* Поппер, К. Убогість историцизма // Питання філософії. — 1992. — № 8. — С. 49–79; № 9. — С. 22–48; № 10. — С. 29–58.* Поппер, К. Припущення й спростування: Ріст наукового знання / Пер. с англ. А. Л. Никифорова, Г. А. Новичковой. — М.: ТОВ "Видавництво АСТ", ЗАТ НПП "Єрмак", 2004. — 638 с.* Поппер, К. Знання й психофізична проблема: У захист взаємодії / Пер. с англ. И. В. Журавльова — М.: Видавництво ЛКИ, 2008. — 256 с. ISBN 382-00541-6